Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o PRENTKUNST.

No. n. XV

2,7 Een Herder en Herderin in een Landfchap, na S dito, door J. Neefs. ,

38 De Aflating van het Kruys, na A. van Diepenbeeck, door C. Galle.

^9 Een Terugkomst uit Egypten, na % Thomas, f door F. van den Wyngaerde.

-r 40 Exce Homo, door Joannes Galle.

- 4i' De Aanbidding der Herders, na J. Rottenhamer, door L. Killan.

42' De Keyzerin Elifabeth wast de voeten van armen Lieden in't Hospitaal, doorRaphSadeler.

43 De Boodfchap aan de Herders, na Basfano, ■*■' door E. Sadeler. J '

44 Christus met de Emausgangcrs, na P. Cadldus, I ' door G. Sadeler.

\k Het Pinxterfeest, na Ruhbens, J. Galle excud.

\6 De Opwekking van Lazarus, na J. Rottenhamer, door Raph Sadeler.

,47 De Gevangenéming Christi, na dito, door W. A/eerjloot.

C48 De Verloochening van Petrus, na P. Molvn s - doqc dito. / *

£s Zr,^,^. . _ _ 4

K U N S T B O E K, N°. XVI.

Inhoudende zeer fraaye Prenten, door en na

A. BLOEMAERT, C. B L O E M AERT en ' F. BLOEM AERT.

No. 2

Sluiten