Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl O T H E L-L O,

EEN - EN • TWINTIGSTE TOONEEL,

Jago, alleen.

Nu zyn ?er nog twee Zaaken te doen. myn Vrouw moet voor Casfio met Desdemona fpree • kenjdaarzalik haar zelfs toe overhaalen. ik wil aan den anderen kant den Moor ter zyde reenen, en hem niet eerder weder verft-hynen laaien, als op die tyd , wanneer hy Casfio by zyn Vrouw al biddende verrasfchen kan. Ja, zo moet het gaan: dus zal het yzer aanftonds gefmeed werden terwyl het nog warm i£-

Einde van bet Tweede Bedryf.

DER.

Sluiten