Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 69

DERDE BEDRYF. EERSTE TOONEEL. Het Tooneel verbeeld bet Slot. Cassio, Müsikahtis. Cassio.

C peelt eens op Heeren, . ik zal U voor de

moeite betaalen — een Stuk dat niet te lang

is j en den Oeneraal een goeden morgen wenscht. (De Mujikanten fpeelen. daar na komt Clown.) Clown'

Nu .Vrienden ; zyn uw Inftrumenten eens in Napeis geweest, (m) dat ze zo door de neus fpieeKen.

Musikant, Hoe! myn Heer, hoe!

Clown.

Zig my eens, zyn dat Blaas-Inftrumenten?

MuSIKANT.

Ja, zekerlyk. (n)

Clown.

(m) De Venusziekte wierd eerstby de beleegering' van Napels in Europa bekend.

Johnson.

(n) In 't Engelsch volgen bier twee Woordfpeelin-

gen i namelyk:

Clown. Oh thereby bangs a tail.

Musici ant. Whereby hangs a tale, Sir?

E 3 welke

Sluiten