Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 75 ZESDE TOONEEL.

Desdemona, Emilia , Othello, Jaoq.

Ja go. Ei! dat bevalt my niet.

Othello.

Wat zegt gy?

Jago.

Niets Myn Heer; of indien ik iets zeide, weet ik zelfs niet meer wat.

Othello. Was dat Casfio niet , die van myn Vrouw a&

ging?

Jago.

Casfio! Myn Heer ? —— Neen, waarlyk dat kan ik niet denken, dat hy zo wegfluipen zou daar hy U zag komen , even of hy geen goed geweeten hadt.

Othello.

Ik geloof dat hy het was.

Desdemona. Hoe gaat het, myn Garnaal? — ik fprak daar even met iemant die een verzoek aan U hadt.dio wegens uwe ongenade gantsch nedergeildagen is. Othello.

Wie meend gy?

Desdemona.

Uwen Luitenant Casfio lieve Othello, zo

ik de geringde magt heb om U hart te beroeren, zo neem zvne Bede, en Verzoening aan. Want wanneer hy U niet op' het opregfte bemind; wanneer hy niet uit' overyling , en niet opzettelyk zich ver. greepen heeft, zo verftaa ik* my op geen eerlyk gezicht. Ik bid U. roep hem weder te rug. Othello.

Ging hy zo even hier van daan ?

Des*

Sluiten