Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fREURSPEL. 7?

«m.— dezen Man by U weder in gunst te brengen, kost my zo veel moeite! Geloof my, ,k

kon zeer veel doen. ——

Othello. Ik bid U, laat het genoeg zyn. 'er mag komen wat 'er wil, ik kan U niets weigerenDesdemona.i\r«>n het is niet voor my dat ik U bidde. het i-ïven óf ik U verzogt, uwe handfchoen te.dr.aeen of voèdzaame fpyzen te eeten ; of U warm fe houden ; of uw eigen welzyn in acht te nee men neen,'wanneer ik een verzoek heb waar door * uw" liefde op de Proef denk te ftellen , zo zou het wat grooter en zwaarder zyn: iets welkers inwilüging meer onderwinding kostOthello.Ik zou Ü niets afflaan. Maar ftaa my daar te. ge„ eene bede toe, namelyk, my een weinig alleen

telaaten* Desdemona. Zou ik U zulks weigeren? neen j vaar wel myn

Gemaal- Othello. Vaarwel, myne Desdemona; ik zal U terftond

v0lgen' desdemona.

vnm Fmilia (teg'ns Otbello,) Zie,hoe gy

uweTuimeTook toegeeft; hoe gy ook weezen moogt, ik ben U altoos gehoorzaam.

ZKf

Sluiten