Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*» OTHELLO.

duizend anderen geweest. Maar hy die my myn goeden naam ontneemd , die ontroofd my iets, dat hem niet verrykc , maar my waarlyk arm maakt. fV)

Othello. Ik wil, waarachtig, weeten wat'gy denkt. Jago.

~r?u ^u' ¥ niet' .fchoon myn hert ook i» ow hand hadt; en zal zulks niet, zo lang het nog in myn bewaaring is.

„ , Othello. Ba /

Jago.

o! Myn Heer! hoed U toch voor de jaloezy, 2y is een groenöogig Monfter , dat de fpyze zelf verfcheurd van welke zy zich voédt, de koekkoek leert gelukkig, die zyn noodlot verzeekerd is, en fiem die hem beleedigt; niet bemind; maar ach.' welke ongelukkige minuuten teld hy, die teder wrlfeft S twyfe,d; verdacbt houd en doch zeer

O t h e l»

(x) De Opfteller van de Curfory Rmarks on j rogely, on Soakefpear, and on certain Frencb and Italian Pottsjrincipally Tragediant. Londtn 1774. 8vo. voerd Bladz. 53, de volgende plaats, uit den van .Bebwi omgcwerkten Orlando Innamorato Soït fleefc6 bovenftaande eene P™*» «ver.

Cbi ruba un corno, un cavailo, un anello,

ZJimtl cofe, ba qualcbe discrezione,.

Jj. potrebe cbiamarji ladroncello. .

Ma quel cbe ruba la riputazione.

£ dell altrui faticbe fi fa bello

A* luo cbiamare ajfajflno e iadrone,

& di pui idio e pena e dsgno

Xjianto pui dtl dover trapafft il Segnt.

Sluiten