Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W Othello.

denken."106' ^ h" en Iang moet & het

Othello. En echter, wanneer de natuur eens dwaalt.....

-D?naVl,!ULSViet durf ik het ü zeg.

ggen ? zy gaf zo veel aanleiding aan haar eigen Landslieden ; aan Menfchen, die den vooS -wegens hunne geftalte en rang hadden ; dS waar opmen natuurlyk , dikmaafs het meeste ziet. waarlyk, deze Handelingen verraaden zeer veel eigenzin; eene laagdenkende Ziel; onnatuurlyke gevoelens.^. maar vergeef het my ik fpreek eigenlyk van haar m 't bizonder ntet/ hoewel ik vreeze , dat, wanneer haar wille zich tegens uwe betere inzichten verheft, zy daar weiI eens o! «ÏÏÏ ïn'om1liMt de b^iden van haare Landï

Othello.

Vaar wel , vaar wel indien ev verder iets

merkt, zo laat my zulks weeten. dfaïl het uw

my0j"go?' 001 hïar naaUW fiaade te naan' ™«

■w, . , Jago.

Ik beveel my in uw gunst, Myn Heer 1 Othello. (alleen.)

Waarom ben ik getrouwd } . deze eerlvt.

Man ziet zekerlyk meer, weet denkelyk mear ffi meer, als hy merken laat. 'Veel

m«. r-r- J a o o , (te rug komende.)

Myn Heer, ik verzoek ü op 't fterkfle de?» aaak niet verder aan re doen groei en Lat het aarj den tyd over. het zal zekefiyk zee goed zyn

£l£f£ Zyne Pl"tfe Weder ; want by

lanneerh0T^enzeRe,/k veel jefchiktheiS; tvflanJ £LVvlV-ïhen Seviel he«n noch éen tjd, lang m^niekerheid te iaateo, zo zoud gy hem

in

Sluiten