Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

TIENDE TOONEEL

Emilia, (alleen.')

Ik ben blyde dat ik deze neusdoek gevonde.fi heb. deze is de eerde gedachtenis die haar den Moor gaf. myn wonderiyke Man heeft my wel honderdmaal verzogt, hem weg te fteelen. maar zy houd dat gefchenk van hem, zo In achting,— wyl hy haar bezwoer, het wel te bewaaren • dat zy het overal met zich draagt, het kuscht en daar mede fpreekt. ik wil 'er dit fiorduurfel uit laaien neemen, en hem aan Jago geeven. wat hy daar mede doen zal , weet de Hemel ; ik niet; ik heb daar niets aan , als zyne grilligheid tt bevreedigen.

ELFDE TOONEEL.

' Jago, Emilia.

Ja oo.

Nu, wat maakt gy hier zo alleen ?

Emilia.

Schemp niet, ik heb hier wat voor U. Ja go.

Gy hebt wat voor my? —* ik geloof het wel,

het is wat fchoons

Emilia.

Wat dan ?

Jago.

Een Gek Wyf te hebben.

Emilia.

d! Is bet dat alles? — wat geeft gy my voor 'dezen neusdoek.

F 5 Jaca,

Sluiten