Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 9$

Othello.

Maar echter een droom, die eene voorgaande daad aanduidde, het is altoos verdacht, of het met eelvk zyn droom gefchiede. 6 ' Jago.

En het kan altoos tot bevestiging van zwakke bewyzen dienen.

Othello. Ik wil haar in ftukken fcheuren.

Taoo.

Wees zo driftig niet. tot nu toe, weeten wy nog niet wat werkelyk gefchied is. mogelyk is zy nog onfchuldig — zeg my eens , hebt 87 niet zomtyds een neusdoek met aardbeziën geflikt, m de hand van uwe Gemalin gezien.

Othello.

Ik gaf haar zulk een Neusdoek; het was mya, ecrfte gefchenk.

Jago.

Daar weet ik niets van ; maar met zulk ees neusdoek , die zekerlyk aan uwe Gemalin ba. hoord; zag ik Casfio zich heden den baard was.

fchen- „

Othello.

Was het die

Taoo.

Het mag die,of een ander zyn. wanneer het de haare was, zo fpreekt hy.raet de overige bewyzen, haar weder tegen.

Othello, ö i Dat die onwaardige Veertigduizend levens te verliezen hadt.' een eenige is te gering, te weinigvoor myne wraake, nu zie >k het is waar. I^LVeTeens, Jago. zo blaas ik alle myne gekke Liefde den Hemel toe. Zy is voorby -.verbef U zwarte wraak , uit uw naar graft ! en gy ö Liefdelruimt uwe kroone , en het hen daar gy ïw troon badt.voor de tyrannigen haat» Zwdop.

Sluiten