Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 99

Des dem om a.

Zoek hem op ; laat hem hier komen; zeg hem, «lat ik myn Gemaal weder met hem verzoend heb, en dat ik hoop dat alles wel fchikken zal.

clow n.

Dat is eindelyk nog een Artykel, daar een eer» lyk Mans verftand kan toereikende zyn jen dut zal ik zien, hoe ik het daar meê zal ftellen.

VEERTIENDE TOONEEL.

Desdemona, Emilia.

Desdemona. Waar of ik toch die Neusdoek verlooren heb a Emilia?

Emilia. Ik weet het niet, Mevrouw.

Desdemona. Geloof my, ik had veel liever myn goudbeurs vol Crufados (x) verlooren. indien myn edele Moor niet te goed en te grootsch dacht, om minnenydig te zyn, zo zou zulks toerykende genoeg zyn om bem kwaade gedachten in te boezemen.

Emilia, Is hy niet Jaloers ?

Desdemona. \t/ie ? i- hy ? — Ik geloof dat de heete Zon, onder welke hy gebooren is, alle groove dampea dezer Aart uit hem trok.

Emilia.

Zie, daar komt hy. J)tt-

" Eene Portugeefche Munt, die om bet daar op gei drukte kruis it genaamd en mtreni 25 Jtuivtrs Wtardig it,

O a

Sluiten