Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoë OTHELLO.

neer ik weet dat het zo is. dan kan ik my met eens gedwongene tevreedenheid vleyën; en ergens eene bekrompener levens wyze aangrypen, en my met de Almoefen des geluks vergenoegen.

Desdemona. Ach.' myn goede, lieve Casfio; myne voorfpraak is thans zeer onvermoogend; myn Gemaal is myn Gemaal thans niet; ik zou hem niet meer kennen, wanneer zyne geftalte zich even als zyne denkwy. ze veranderd hadt. Iedere goeden Engel ftaa my zo by, gelyk ik myn best voor U gedaan heb. ik heb my de dreigingen, zyner gramfchap over myne vrymoedige redenen, prys gegeeven. gy moet oog een weinig geduld hebben, ik wil doen wat ik kan ; ik wil meer doen als ik hart heb om voor myzelve te doen. wees daar mede te vreeden*

Taoo. Is de Generaal boos?

Emilia.

Hy ging zo even hier van daan, en zekerlyk zeer onrustig en misnoegt.

Taoo.

Kan hy toornig werden ? ——. ik was by hem, toen de Kanonnen, de Geleederen zynes Heirs in de Lucht ftrooide, en zo wild als den Duivel zyn eigen Broeder dicht aan zyn arm weg namen, kan hy toornig worden ? zo moet hy gewigtige oorzaaken hebben, ik wil heen gaan en hem opzoeken, dit heeft wat te beduiden, indien hy toornig is. Desdemona.

Ik bid U doet dat.

A GT-

Sluiten