Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io» OTHELLO.

Desdemona. De Hemel bewaare het herte van Othello voor zulk onkruit.

Emilia. Daar zeg ik Amen op, Mevrouw.

D e s d emona.

' Ik wil zien, waar hy is: Casfio verwyderf,

U niet te yerr\ vind ik hem beter gehumeurd ; zo wil ik U verzoek weder vervolgen , en mvn «Werfte best doen om het door te zetten.

Cassio.

Ik dank ü op het nederigfte, Mevrouw.

NEGENTIENDE TOONEEL.

Cassio, Bianca.

Bianc a. Goeden dag, Vriend Casfio. , Cassio.

Hoe komt gy toch hier? hoe gaat het U, mvn fchoone Bianca? waarlyk myn waarde,ik wilde zo naar u toegaan.

Bianca.

En ik naar U, Casfio. hoe gaat dat, een gantfche week weg te blyven ? zeven dagen en nachten/ Agt en tagtig uuren! en de uuren der afwee. zenheid yan een beminde zyn tagtig maal langer, als de Uurwyzer.' ó, wat een verdrietige Reke'

Cassio.

Vergeef my Bianca, ik ben al dezen tyd. door gedachten , zo zwaar als lood Kr Aarde gedrukt maar ik zal eens te eeniger tyd , die meer myn eigen is , deze lange Rekening van afweezenbeid

ver»

Sluiten