Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 109

vergoeden en uitwisfchen. Lieve Bianca, maak my doch dit Borduurfel eens na.

(Hy geeft baar de Neusdoek-van Desdemona.) Bianca.

ö Casfio, van wie hebt gy dat? ■ dat ia zekerlyk een gefchenk van een nieuwe Vriendin: nu ondervind ik de oorzaak van Uwe , my zo fmertelyke, afweezenheid! —— ftaan wy zo met elkander? goed, goed.

Cassio.

Ga Meisje, en werp uwen haatelyken argwaan den Duivel in de kaaken , die U dezelve ingeeft, beeld gy U dan in, dat dit een gedachtenis zy van een andere Beminde ? neen , dat is het waarlyk niet, Bianca.

Bianca. Wel, aan wie behoord het dan ?

Cassio.

Dat weet ik zelfs niet. ik vond het op myn Kamer, het Borduurwerk bevalt my ', en eer men het my weder afvordert, dat denkelyk gefchieden zal, wilde ik daar gaarne een Model van hebben, neem het weg Kind, teken het na; en laat my nu alleen.

Bianca. U alleen laaten.' waarom dat ?

Cassio.

Ik wagt hier op den Generaal ; en geloof niet dat hy gaarne ziet, dat ik met een Vrouwsperfoon in gefprek ben,

Bianca. Waarom dan niet?

Cassio. Niet om dat ik U niet bemin.

Bianca.

Zekerlyk bemint gy my nu niet. kom, vergezel

my een weinig, en zeg my, of ik ü dezen avond

nog zien zal ? „ b Cassio.

Sluiten