Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSFEL. lil VIERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL. Het Tooneel verbeeld een Kamer op bet Slot. Othkil'o, Ja»o.

jaoo.

VJelooft gy dat?

OTH ILLOi

Of ik dat geloof, Jago?

Jago.

Hoe, elkander heimelyk te kusfchen?

Othello. Een ongeoorloofde kus.'

Jago.

Of naakend met haare Vrienden één of twee uuren In t bed te leggen , zonder iets kwaads in " zin te hebben? zou dat niet mogelyk zyn? Othello.

Naakend in 't Bed, Jago, zonder eenig kwaad • ~in te hebben? dat zou een Huicbelary zyn in Ouivel gek te maaken! Lieden die met ZSfS^f&^■ zulke gevaarlyke Zaaken waagen, dier deugd verzoekt den Duivel; en zy verzoeken den Hemel.

Wanneer zy niets doen ,'zo ii het doch eene vewoeSe Zonde, maar wanneer ik myn Vrouw te„ Neusdoek geef.ö.....iL())

Wat dan?

•r - Jag«.

Sluiten