Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T&ÈURSPEL. ui

Othello. Wat heeft hy dan gezegt?

Taoo.

Wel, hy had by haai — ik weet niet wat —w gedaan.

Othello.

Wat dan?

Jago.

Geleegen. ——

Othello. By haai? t Jago.

By haar; op haar ,* zo gy wilt.

Othello.

By haar / op haar.' by haar geleegen! dat is at» les wat men zeggen kan ! —- dat is affchuwe» ïykf ——• Neusdoek.' — bekentenis *—— Neusdoek bekennen Zal hy, en voor zyn moeite gehangen worden eerst gehangen worden -*en dan —— bekennen. — ik zidder daar voor — de natuur kan by my zuike krimpende aandoeningen niet zonder een geheim voorgevoel ontdekken. ■ het zyn geen bloote woorden dio my zo doen trillen — ha! — neuzen, ooren

en lippen Is 't mogelyk bekennen —•

Neusdoek! —— o Duivel.' «■

(Hy valt in inmacit.) Jago.

Werk nu , myn Geneesmiddel: werk! — zo moet men ligt geloovige Gekken vangen, menige waardige en onfcauldige Vrouwsperfoonen kómen éVen op deze wyze om haar goeden naam. ■ ■ k he! mynHeer!— Generaal!—. Othello.' —; Zie daar Casfio 1

III. DjiiL. M TVVËI-.

Sluiten