Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. n? Ja oo.

Houd U maar ter deegen vatt aan Deidemona, zo kan bet U niet ontgaan. ( zagter.) ó! Als de verkryglng uwer bede aan Bianca flond , hoe ras aoud gy dezelve zien vervullen.

Cassio. Ha l ha, die «me Zottin.

Othkllo. „ Ziet eens, hoe by reeds lagcht."

J ag o.

Ik heb noch geen Vrouwsperfoon op ïemant ze verliefd gezien.

Cassio.

Die arme Gekkinl ik geloof waarlyk, datzyop ?cy verliefd is.

Othello. Hy ontkend het zo koeltjes ; en lechtvaardigt het met lagchen.

Jabo.

Hoor eens Casfio.

Othello. Nu gaat hy op hem af, om hem te verhooren.»»» aeer goed; nu verder — nu verder.Ja oo.

Zv verfpreid dat gy haar wilt trouwen. Cassio.

Ha.' hal ha!

Othkllo.

Triumpheert gy Romein? (fcfi) Triuropheert gy? Cassio.

Ik haar trouwen ! — een barmhertige Zus*

... » ö l hebt doch meer liefde voor myn ver.

ftand!

(lb) Othello noemt bem in een' verteerden Zin ten Romein, de Triumpb die eene Rtmeinjcbe fetsthkbeii «ar, bragt btm tot die gedtcbun.

Johicsoh. , Hl .

Sluiten