Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IM OTHELLO,

en zo gy niet wilt,pzo komt, ais gy *er de vol. genie teis lust toe hebt.

(Zy vertrekt.) Ja oo.

Loop haar na, loop haar na......

Cassio.

Dat moet ik doen, eer zy op de Straat geweld naakt.

Jago.

Wilt gy dezen Avond by haar eeten ?

Cassio. Ja , dat ben ik voorneemens.

ƒ a o o.

Goed. mogelyk zie ik Üdaar; want ik wil gaarne met ü fpreeken,

Cassio.»

6, Komt daar als gy lust hebt. zult gyf Ja oo.

Ga maar , ik zal vast komen.

ZESDE TOONEEL. Othkllo, Jaoo,

Othkllo. Hoe zal Ik hem pynigen, Jago ?

J a go.

Hebt gy gezien hoe lustig hy zich over zvne Ichtbreekéry gedroeg » ' "

Othkllo.

61 Jago( m

« Jaoo. En zag gy de Neusdoek ?

Othkllo. Was he; de myne.

Jaoo.

Het was den tiwea, op mya Eer .' na hebt gy

eens

Sluiten