Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jit OTHELLO.

Jaoo.

Wanneer zy nog zo lief in haare boosaartigheid it; zo geef haar liever een Vrybrief om te Zondigen, maar wanneer gy daar onverfchillig by zyt, zo be« kommerd het niemand.

Othkllo,

Ik wil haar in kleine Hukken houwen! —— my hoornen opzettenl

Ja eo.

ö! Dat is een laagheid van haar!

Othello. Met mynen Luitenant '

Jago.

Dat is nog laager.

Othello.

Bezorg my een weinig vergift dezen nacht, Jago; ik wil geen Woordenwisfeling met haar aan» vangen , op dat haare Beeldtenis en Schoonheid myn befluit niet weder doet wankelen/ 'jm deze nacht Jago.

Jago.

Doet zulks niet door vergift: verworg haar ia haar bed; in het bed dat zy ontëerd beeft. Othello. Ooed, goed, de rechtvaardigheid dezer ftraffe bevalt my * n» > zeer goed.

Jago.

En laat my voor Casfio zorgen, om middernacht zult gy meer verneemen.

(Men boord een Trompet.) Othkllo. Nu, zeer goed.—— wat is dat voor een Trom. pet?

Jago,

Zekerlyk een tyding uit Venetiën. het is Lodo. vico, door den Hertog hier gezonden. Ziet gy, by komt daar met uw Gemalin.

Z E'

Sluiten