Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MH OTHELLO.

DlfOlMONA.

Een zeer ongelukkig misveritand. ik zou gaarne alles doen, om haar weder te verzoenen, zo lief is my Casfio.

Othello. Vuur en Zwavel.'

Desdemona.

Wyn Gemaal!

Otaello. Zyt gy by uw Verftand ?

, . Desdemona. Hoe.' is hy boos?

Lodovico. Mogelyk baard hem de Brief eenige moeilykheid; want ik vermoede dat men hem te rug roept, en hem beveeld om het Stadhouderfehap aan Casfia •ver te geeven.

Desdemona. Op myn Eer, dat verheugd my.

Othello.

Waarlyk I

DlSDEMONA.

Myn Gemaal!

Othkllo, (ter zyde,) Ik verheug my, ü dol te zien.

Desdemona. wat, myn Lieffte Othellot Duivel! 0TH*lt0'(*e*r^««*.3

Desdemona. Dat heb ik niet verdiend.

Lodovico. Heer Generaal; in Venetiön zou niemant zulks gelooven, al wilde ik zelfs zweeren dat ik het ge. izien hadt. dat gaat te ver. maakt het weder goed. ■ -' zy weend.

Othkllo. 6 Duivel ! Duivel • indien de Aarde van Wy. ven traanen kon baaren , zo soa iedere droppel

die

Sluiten