Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. i*S

üe zy vallen laat , een Krokodil worden. voort j uit myne oogen.

üesdemok a.

Ik wil niet blyven, om U nog meer te ergeren.

(Zy vertrekt.) Lodovico. Waarlyk een onderdaanige Vrouw. — ik bid Ü, Myn Heer, roep haar toch te rug.

O t he l l|0.

Mevrouw! —

Desdemoha, (te rug komende.)

Myn Gemaal!

Othello.

Wat wilt gy, Myn Heer ?

Lodovico.

Wie? ik? Myn Heer?

Othello. ~ .

Ja; gy wenschte dat zy mogt te rugkeeren. Heer, zy kan zich omkeeren, en doch voorwaarde gaan, en weder keeren; en zy kan weenen, Myn Heer; weenen. en zy is gehoorzaam, zo gy zegt. .... gehoorzaam.... zeer gehoorzaam.... weent nu altoos voort!... In deze Stukken, Myn Heer'.

6! die hartstochten fpeeld zy voortreffelykI

men reept my naar VenetiSn te rug. — gaa nu maar voort; ik zal U terftond laaten haaien «-—• Myn Heer ik zal het bevel gehoorzaamen, en zal naar Venetiën te rug keeren — aanftonds voort! — mars! (Desdemona vertrekt.) Casfio zal myn

plaats hebben; en Myn Heer, ik verzoek IJ

dezen Avond met my te Eeten — gy nyt my in Cyprus welkom! (ter zyde.) Die Geiccn en Aapen ia Venetiën/

AGTSTE

Sluiten