Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 133

PERTIENDE TOONEEL,. Desdemona, Jago, Emilia. Jago.

Wat belieft U, Mevrouw? hoe vaart gy? Desdemona, (voor zich.)

Ik weet niet wat dat zeggen wil. wanneer men jonge Kinderen onderricht, zo doet men het met yriendlykheid; en moedigt hun aan. op zulk eene wyze had hy my ook kunnen onderhouden, want waarlyk , ik ben als een Kind wanneer men my beftraft.

Jago.

Waar fpreekt gy van Mevrouw Emilia.

Ach! Jago , Myn Heer heeft haar voor een Hoer gefcholden, en haar zulke verachtelyke Schimp, naamen gegeeven, die een eerlyk gemoed niet ver* draagen kan.

Desdemona. Verdien ik die naamen, Jago?

Taoo.

Welke naamen, Mevrouw?

Desde mona. De naamen die my , zo ze zegt, Myn Man gegeeven heeft?

Emilia.

Hy noemde haar Hoer. een dronken Bedelaar kan zyn Byzit niet flimmer fchelden.

Jaoo. Waarom deed hy dat?

Desdemona. Dat weet ik niet; maar zeker weet ik , dat ik kat niet ben.

Ij Jago.

Sluiten