Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3Ï OTHELLO.

Jaoo.

Dat ftem ik vrywillig' toe , dat gy het niet go» merkt hebt; en uwe argwaan is niet zonder verftand «n overlegging. Maar Roderigo , indien gy wei. kelyk bezit, wat ik U thans meer dan ooit toevertrouwe —— ik meen vast befluit, moed, en manhaftigheid •——» zo toon bet deze nacht, zogy de toekomende nacht Desdemona niet geniet.zo helpt my op eene verraderfche wyze uit de Waexeld; en overleg vry , om my in 't geheim te vermoorden.

Rodertgo. Na, wat is het dan? Iaat het ons met verftand en kloekheid onderneemen.

Jago.

'Er is een uitdrukkelyk bevel van Venetiën ge» komen, dat Casfio de plaats van Othello vervullen moet.

Roderioo. Is dat waar ? — nu, dan gaan Othello en Desdemona weder naar Venetiën te rug.

Jago.

Neen, zeker niet; hy gaat naar Mauritanicn, en neemt de fphoone Desdemona met zich; indien niet ergens zyne burgerlyke huishouding door eenig toeval verlengt word. en dat' kan nooit beter gefchieden , als wanneer Casfio van kant gemaakt word.

Roderioo. Wat zegt gy, hem van kant maaken ? Jago.

Wel Ja; hem tot de plaats van Othello onbe» kwaam maaken; hem den Hals breeken.

Roder i go* En dat zal ik doen ?

Jaoo.

Ja , indien gy hart hebt om U zelf voordeel en recht te verfchaffe». Hy fpyst dezen Avond

net

Sluiten