Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. I3t

met 'een Byzit; en ik zal hem daar gezelfchap houden. Hy weet nog niets van het geluk en de eer die voor hem beftemd zyn. wanneer gy nu wdt oppasfen, als hy daar van daan gaat --— en ik wil wel maaken dat zulks tusfchen twaalf en één uur gefchieden zal.— zo kunt gy hem met alle bekwaamheid overvallen, ik zal naby zyn om uwen aanval te onderfteunen ; en hy zal tusfchen ons beiden vallen, nu, ftaat zo verftomd niet, gaamaar met my. Ik zal u bewyzen hoe noodzaakelyk zyn dood is, en dan zult gy ü verbonden vinden, denzeiven te bevorderen, het is reeds hoog tyd voor 't Avond-Ëeteh ; en de nacht neemt de overhand, wy moeten gaan.

Roderioo. Gy moet my daar eerst meer bewys van geeven. Jaoo.

Gy zult voldaan worden.

VYFTIENDE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld een Zaal »p bet Slot,

Othello, Lobovico, Dbsdemoha, Emilia, Gevolo.

Lodovico. Ik bid U , Myn Heer, vermoeid U niet ver. der.

Othello. Geloof my , het zal my goed doen een weinig te gaan.

Lodovico. Goede n»rht, Mevrouw; ik ben U ten hoogden- dankbaar.

Des-

Sluiten