Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

Ik ben by andre Vrouwen reedi, En gy by andre Mans.

Zo j ga. nu heen. goede nacht, myn oogen jen« ken my; beduid dat weenen t Emilia. Dat willen wy niet hoopeB.

Desdemona. Ik heb het 20 hooren zeggen. — ö! de Mannen! de Mannen.' zeg my toch, Emilia j gelooft gy in ernst, dat 'er Vrouwen zyn die haar Mans op zulk eene groove wyze bedriegen ?

Emilia.

Zekerlyk zyn 'er zulke, dat is geen vraagens waard.

Desdemona. Zoud gy wel iets diergelyks om de gantfche Waereld doen ?

Emilia. Wel, deed gy het dan niet t

Desdemona. Neen, by dit hemelfche licht nietl] Emilia.

Ik by dit Hemelfche licht ook niet; ik zou het even zo goed in donker doen.

Desdemona.

Zoud gy zo iets wel om de gantfche Waereld doen?

Emilia.

De Waereld is een geweldig groot ding; een groot Loon voor een kleine Zonde.

Desdemona. Waarlyk, ik denk dat gy het niet doen zoudt. Emi'li a.

Waarlyk, ik denk dat ik bet zou doen; en het ongedaan maaken wanneer ik het gedaan hadt.

Sluiten