Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREÜRSPÈL. i4S

zuur en zoet even zo wel onderfcheiden als haare Mans. Wat doen zy , wanneer zy ons tegens anderen verruilen? is het tydverdryf? ik wil het gelooven. Gefchied het uit toegeevenbeid ? ik ï8 loof, Ja. is het eene Menfchelyke zwakheid?ook dat is het. maar hebben wy ook geene harts. tochten? Liefde tot tydverdryf» en zwakheden als de Mannen ? Zy moeten ons dus goed bejeegenen: of weeten, dat haare Zonden ons tot die Zonden verleiden, die wy begaan.

De sbemona.

Goede nacht, de Hemel geef my genade , om geen kwaad van 't kwaad te leeren, zonder door het kwaade beter te worden.

Eindt van iet Vierde Btdryf.

I". Dixl. K VVFDg

Sluiten