Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL 14e

Roderioo. Komt 'er dan niemant, dan zal ik my dood oioeden.

VIERDE TOONEEL. Jaoo, met Licht. De voorigen. Lodovico.

Hoor!

'Gratiano» Daar komt 'er een in 't hemd , met licht, en geweer.

Jaoo.

Wie is dat ? wie heeft Moord geroepen ?

Lodovico. Dat weeten wy niet.

Jago.

Hoorde gy geen gerucht ?

Cassio.

Hier.' —— hier! ——— om 's Hemels wille , helpt my!

Jago.

Wat is dat 2

Gratiano. Ik geloof, dat het Othello's Vaendrich is.

Lodovico. Gewis: een zeer wellevend Man.j Jago.

Wie zyt gy, die hier zo beklaaglyk fchreidt ? Cassio.

Jago? —— ach! ik ben van Booswichten overvallen, en tot een kreupelaar gemaakt ■ . kom my te hulp.'

Jaoo.

Hemel.' Luitenant—» wat voor Booswichten hebben dat gedaan ?

K 3 Cassio.

Sluiten