Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 151 Jaoo.

Dat verhoede den Hemel ——— licht eens, Myne Heeren; ik zal hem met myn hemd verbinden.

VYFDE TOONEEL. "~ Bianca. De voorigen. Bianca.

War is hier te doen ? wie wis dat, die daar

zo fchreeuwde?

Jago.

Wie het was, die zo fchreeuwde?

Bianca.

Ö! Myn waarde Casfio.' myn lieve Casfio! ach.' Casfio/ Casfio! Casfiol

Ja so.

Gy vertwyfFelde Hoer l—• Casfio, kunt gy niet vermoeden, wie het geweest zyn; die U zo toegefteld hebben i

Cassio.

Neen.

Gratiano. Het 'doet my leed U dus te vinden, ik zal hater eens opzoeken.

Ja go.

Geef my toch een kousfcnband. zo. — o ' wan. neer wy nu een rosbaar hadden, om hembekwaa.

mer weg te draagen.

Bianca.

Hemel! hy werd onmachtig! —— O' Casfio! Casfio! Casfio-

Jago.

Myn Heeren ! ik vermoede dat deze onwaar, dige deel aan dit Schelmftuk heeft —— een K 4 wei?

Sluiten