Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15*

OTHELLO.

Emilia. Als ik • ——" foei > foei gy '•

j a 80.

Myn waarde Heeren? wy zullen den armen Cas

'fib laaten verbinden. kom Mammefei, wy zul-

!en U de tong wel los maakerf. — Emilia loopt op 't Slot en zeg den Generaal en zyne Gemalin wat hier voorgevallen is.— wilt gy voorgaan, (terzyde) dit is de nacht die my voer eeuwig gelukkig of ongelukkig moet maaken.

ZEVENDE TOONEE L.(*)

Het Tioneel verbeeld een Slaapkamer, daar een licht brand.

Othello, D e s d e m o at a , Jlaapende.

Othello. De beleediging is te groot,, te groot myne Zie. je ■ — laat zy my niet voor U noemen, gy kuifche Sterren l zy is te groot — en evenwel wi ik haar bloed niet vergieten; noch dit haar vel vernielen,dat witter is als Snéeuw , en zo glad,

als Albaster van een Grafnaald! (Hy legt zyn

degen neder.) Maar, neen, zy moet fier ven, zy mogt. anders nog meer Mannen bedriegen. —— het licht uitgebluscbt; en dan ..... het licht uitgebluscht! — (ff) — wanneer ik U uitblusfche,

f ff) Het eerfle woord. „ bet licht uitgebluscbt" brengt bem de gevolgen van de uitblusfcbing van bet Levenslicht in gedachten: by breekt dus af, en denkt daar verder over na.

WAREÜlTOIt.

Sluiten