Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$6 OTHELLO.

gy den Hemel nog geene vergeeving afgefmeekt hebt, zo bid thans daar voor.

Desdemona. • 6 God • wat wilt gy daar mede zeggen '

Oth ello. Nu, doet het, en maak het kort. ■ ■ ik'zal ter zyde gaan. — ik zou U niet gaarne onvoorbereid doen «erven. —— neen! ■ ..« de Hemel behoede my; ik zou niet gaarne uw Ziel Moorden' Depdemona. Spreekt gy van Mooruen ?

Othello.

Ja, dat doe ik.

Des d e m o n a. Zo oritferme zich de Hemel over my? Othello.

• Amen, van gantfcher harte •

Desdemona. Wanneer gy dit zegt, zo hoop ik , datjry my toch aiet wilt dooden. ^ Othello.

Hum.'

Desdemona. En echter vrees ik U; gy zyt gevaarlyk wanneer uwe oogen zo vallen, waarom ik vreezen zou,weet ik niet; want ik ben my geene overtreeding bewust; echter voel ik, dat ik vreeze.

Othello. Denk aan uwe Zonden !

Desdemona. ^Ik ken 'er geenen, als myne groote liefde voor

Othello.

• Ja, en daar voor moet gy fterven.

Desdemona. Dat is onnatuurlyk , liefde met de dood te ftraffen / ■ "n ■ 6 God ! waarom byt gy zo op uw onderlip ? mm, een bloedig voorgevoelen , doet uw

gantfche

Sluiten