Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 OTHELLO.

doen wil, een Moord noemen moet, dat ik voor een Offer hield. Ik zag de Neusdoek.

Desdemona. Dan heeft hy.hem gevonden; ik gaf hem dezelve «ooit — laat hem hier komen , en de waarheid bekennen,

Othkllo.

Hy heeft reeds bekend.

Desdemona. Wat? myn Gemaal.

Othello. Dat hy — met U te doen heeft gehad.

Desdemona. Hoe / — op eene ongeoorloofde wyze ? Othello.

Desdemona. Dat kan hy niet zeggen.

Othello. Neen, zyn mond is geflopt, de Eerlyke Jago heeft daar voor gezorgt.

Desdemona. Myne vreeze verklaard my alles •> > < hoe • is hy dood?

Othello. Indien 'er aan ieder haair van hem een leven geweest was, zo had mynen wraakzuchtigen honger naauw genoeg aan allen gehad.

Desdemona. " 6 God! hy is verraaden; en ik ben verlooren I Othello. Vervloekte Echtbreekfter! beweend gy hem voor myne oogent

Des-

de echte boud. de Zin is: „ gy dwingt my, U als ,, een vermoordde zonder voorbereiding uit de Wae „ reld te helpen, daar ik uw ftraf alleen tot een Zoen' „ offer voor uwe overtreedingen befiemd bad."

Sluiten