Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 165

Gratiano, Wat is dan hier te doen ?

Emilia.

Wederleg zulks, Booswicht j indien gy een Man zyt.' . i hy zegt, dat gy gezegt hebt, dat zyn Vrouw hem ontrouw was. ik weet, dat gy het niet gezegt hebt; gy zyt zulk een Schurk niet. Spreek, want myn hert is vol.

. Jaoo.

Ik zei hem, wat ik dacht; en zei niets meer, dan hy zelf geloofwaardig en waar bevond. Emilia.

Maar hebt gy hem/gezegt , dat zy trouwloos was?

Jaoo.

Ja, dat deed ik.

Emilia.

Dan hebt gy hem een loogen verhsald, een affchuwelyke, verdoemde loogen.by myne Ziele! een loogen, een vervloekte loogen ! zy trouwloos met Casfio, zegt gy ? — met Casfio?

Jago.

Met Casfio , Vrouw —- gaa toch, en fnoer • uw tong.

Emilia.

Ik wil myn tong niet fnoeren ; ik moet rond uit fpreeken. — Mevrouw ligt hier in haar bed ver-; moordt.,

Alle.

Dat wil de Hemel niets

Emilia.

En uwe oorblaazingen hebben aanleiding tot de« zen Moord gegeven.

Othello. Neen, Myne Heeren! ziet zo verfchrikt niet. het is waar; het is werkelyk zo.

Gratiano. Dat is eene verwenscbte waarheid.

L 2 MoB"

Sluiten