Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 17S

ryker was , als zyn gantfche Stam : als een Man wiens bedwongene oogen het fmelten zekerlyk niet gewoon, thans zo veele traanen laat afdruipen; alt de Boomen in Arabiën balzamieke harfen. Schryft dat, en zet daar by, dat ik eens in Aleppo, daar een boosaartige Turk een Venetiaan floeg, -en op de Regeering fchimpte; den befneedenen Hond by den gorgel vatten, en hem dus nederftiet.

(Hy doorfteekt zich.) Lodovico, ó / Een bloedig Einde,

Gratiano. Nu zyn alle onze redenen om niet.

Othello, (terwyl by op Desdemona valt.) Ik kuschte ü, eer ik U doodde — niets blyft my ovsr daar ik my zelf doodde , dan met eenen kusch te fterven.

(Hy fterft.)

Cassio.

Dat heb ik gevreest, maar ik geloofde dat hy geen deegen had , want hy had een Edelmoedig hert.

Lodovico, (tegen Jago.) Gy Spartaanfchen öond / (qq) verderfelyker als

Dr. Doni, is van bet zelve gevoelen van Theobald en Warburton, en noemt bet Spel uitdrukkelyk Mariam , the fair Queen of Tewry, door Lady Elisabeth Carew, Ao. 1613. in 't licht gegeeven.— Men zou deze Paerl, ook overdrachtelyk kunnen neemen, voor een zuivre Vrouw (a fine woman.)

Vertaaler.

(qq) De Honden van Spartanifcben aart, worden *nder de moedigfte en wildfte gerekend.

H a n me »«

Sluiten