Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 O T H E L L O.

de Pest, honger, of het vernielende Meir! Slaa bw pog op die ongelukkige tekens die dat bed draagt; dat :s uw werk : de aanfchouwing vergif-

ttet het gezicht bezorg hem Gratiano

Wyr hier rn huis, en n«emt het vermogen der goederen i» bezit, want gy zyt zyn Erfgenaam

(tegenCasfio.) U, Heer Stadhouder laaten wy de beftraffing van dezen heifchen Booswicht, de tyd,

plaats, en de wyze der pyniging bevoolen. -

6 Scherp zyne ftraffe zo veel mogelyk is!

ik zelf fpoede my naar 't Schip , om met een treurig hart deze txeurgefchiedenisfe der Resée«ng te melden. *

3, > 'fiinde «Aft f/n Fyf4e en laatjts JBtdrtfi

ONDER.

Sluiten