Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 17?

ONDERZOEK en AANMERKINGEN

OVER HET

TREURSPEL

OTHELLO.

T")e Fabel van dit Treurfpel Is uit de Nouvellen ^ van GiEiLDi Cithio ontleend (rr) van welke 'er vetfcheiden door Painter en anderen in het Engelsch overgezet wierden. de tegenwoordige heeft men tot nu toe noch niet in deze Spraake gevonden ; denkelyk was het eene enkelgedruktS Brofcbure, die ligt verlooren is gedaan; en waarfchynlyk was dezelve met foortgelyke vertellingen, uit eene Franfche Overzetting van Cihthio genoomen.alzo een diergelyke reeds in 't Jaar 1584» van Gabriel Chappuys voor handen was. daar dezelve aan veelen reeds bekend is, en zelfs in de Duitfcbe Mercurius (B. III. St. 1. BI. 63-) te vinden is, zal ik hier op eene geheel korte wyza de wezenlyke omftandigheden van dezelve aanvoeren.

„ In Venetiën leefde een zeer dapperen Moor, die zich by de Republiek zeer verdienftelyk had gemaakt, de roem zyner daaden en zyner dapperheid , verwierf hem de Liefde eener Jonge Venetiaane , die zeer fchoon was en Desdemon>

heelt».

(rr) HecAtomici Deca III. Nouv. 7. III. Deel. M

Sluiten