Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?82 ONDERZOEK es AANMERKINGEN Zin? d? VerteliiDS met afgfyzen in hem befchou.

Doch, de Schoonheden van dit Treurfpel druk. ken. Zoals Dr Johnson met recht zegt, den

heMerirl'? 26 k-ZZ dieP in • dat de k""eke op. heldering haaren indruk nitt verfferken kan „ de vuunge openhartigheid van Othello, die grootmoedig, zonder kunst, en ligtgeloovig , onbegrenst m zyn vertrouwen , gloeijend in zvne

Itlfrll'- ?abui&*™ f beYuuen , y"S

hartnekkig in zyne wraakzucht is; de koude boos-

SVafiLJ-AB°' die geheim by ZY™ onwilligheid, flitn in .zyne oogmerken , en even zo wil op zyn voordeel als wraake is afgerecht; de zagte toegeevenheid van DesdemoIa, die vol ver!

fT,MeK °P h"r euede zaak' en van haare onfchuld bewust is ; haare ongedwongene begeerte by haar verzoek , en haare langzafmheid in het

™ d,d "ken,! dat men van haar kwaaddenken kan; deeze allen zyn zuivre bewyzen van S h ayESPEAR's groote kennisfe van het Menfchelyke hart, wiens gelyken men denkelyk, by veele andere nieuwe Schryvers te vergeefs zoeken zal. de trapswyze voortgang die Jago maakt, tot hy den Moor overreed heeft, en de omftandigheden die hy gebruikt om hem in vuur te zetten, zyn op zulk eene kunftige wyze natuurlyk , dat men mo-P gelyk dat van hem nooit zeggen zou, wat hy van zich zelve zegt, dat hy niet ligt minnenydig te maaken is; maar dat wy hem doch noodzaakelyk betreuren

^bracht W3DPeer Wy dndelyk len uite'fte 2ien

„wLvL^T. te Vreezen ' dat boosheid met geestbekwaamheden vereenigtzich achting kan doen

SWr" 1 maai-S^byvalling8 verwerft; Z iAQuS <lara?ei is 20 Schildert, dat men hem van het Eerfte Tooneel af aan , haaten en verachten moet. i "d*lcn cn

Zelfi de mindere Caracterï ra» dit Treurfpel • kun»

Sluiten