Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284 ONDERZOEK ïirz. over OTHELLO.

oogen gehad, eenen der Scherpzinnigfte Hoogduit, fche Kunstrichters heeft beide met elkander vergel leeken , en ieders eigen verdienfte in dezen met veel nadruk beilemd. (vv)

En zelfs Voltaire,hoe hoonend hy onzen Dichter ook zoekt te verachten , zo moedwillig hy ook dikmaals zelfs over plaatfen van dit Treurfpel gefpot, en van deszelfs voortrefflykheden gezweegen heeft, is hy openbaar het ontwerp zyner Zaïre, en zelfs een gedeelte der uitvoe. fing , niemant anders dan Shakespear fchul. dig. „ Othello is gewis het voorbeeld van „ Orosmau geweest. Cijjber zegt „Vol. „ taibe heeft zich den brand bemachtigt, door „ den Treurigen Houtfhapel van Shakespear „ in gloed gezet, ik had liever gezegt een brand „ uit dezen Vlammende Houtftaapel , en daar w nog een by gefield , die meer damp als licht „ en warmte geeft. Wy hooren in O r o s m a s , „ eenen minnenydigen fpreeken; wy zien hem de

fpoedige daad van eenen minnenydigen begaan„ maar van de minnenyd zelf leeren wy niets meerl „ der en niets minder als wy van te vooren wisten. „ Othello daar tegen is het Voiftaanbaare „ Leerboek over deze treurige razerny; daar kun,, nen wy alles leeren; wat haar aangaat; haar ,, verwekt en doet vermeiden." (wiej ——

(mu) The Revehoe a Tragedie. Zie Dr. Youno's Wotks, Deel II.

(vv) Brieven over de Merkwaardigheden der Litteratuur , filadz. 224.

(««) Hamburgfcbe Dramaturgie, B. I. Bladz. 1x6.

EINDE.

EER-

Sluiten