Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183 HENRIK de VIERDE.

adem nieuwe onderneemingen af fpreeken ; die aan eenen verren afgeleegen Oever ons bezig zullen houden, niet langer zullen de geen die bloeddorftig in dit Land komen , zich met het bloed hunner eigen Kinderen verwen: niet langer zal den vreesfelyken Kryg zyne Velden doorwroeten, noch door Gewaapende Hoopen en Vyandlyke Treeden zyne Bloemen vergruizen, de tegen een ander rukkende Hefren, die 'nieuwling — gelyk de Luchtverfchynfels aan eenen Stormenden Hemel, allen van eene Natuur, van eenen Oorfprong —— met alle de Woede en Moordzucht van eenen BurgerOorlog op elkander ftootten, zullen nu in gelykloopende Liniën; in fchoone en eendrachtige order, alle eenen weg trekken , en niet meer tegens Bloedverwanten , Vrienden en Bekenden ftryden. het bloedig Staal zal niet langer, gelyk een Mes dat in eene flegte Scheede fteekt, zyn eigen Heer verwonden, daarom myne Vrienden , willen wy naar het Graf van Christus —— wiens Soldaaten wy zyn en onder wiens Kruis wy gezwooren

hebben te zullen ftryden. met ons Engelsen

Krygsheir vertrekken , dat reeds van Kindsbeen af daar toe beftemd was, om de ongeloovigen uit de heilige plaatfen te verdryven, over welKe die geheiligde Voeten gegaan hebben, die voor Veertien, hondert Jaar , tot ons Heil aan dat bitter Kruis genagelt wierden. Immers , dit ons voorneemen is reeds een Jaar oud, en het zou overtollig zyn U thans te zeggen , dat wy daar naar toe zullen gaan ; om die zaak zyn wy thans niet vergadert. — laat my dus van U verneemen , myn lieve Oom Westmorland , wat onze Raadsvergadering gisteren Avond desweegen 'jeflooten heeft.

WiSTMOKUND.

Myn Vorst , men behandelde deze Zaak met veel yver , en maakte gister Avond verfcheide overfUagen weegens de onkosten , wanneer een Courier van Wallis in eens ons ftoortn kwam wyl

hy

Sluiten