Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 191

geen anderen daar van zal bekomen, als Mordake£ den Graaf van Fife.

Westmorland.

Dat is zyn Ooms ingeeving;namelyk Worcester, die naar alle aanzien, U weinig lyden mag; die maakt het dat hy zich opfteekt en zyn Jongen kam tegen uwe waarde om hoo* richt.

Kou. Henrik:.

Maar ik heb naar hem gezonden om hem to» reden te brengen; en dat is de oorzaak,daarom wy onze voorgenoomen Reize naar Jerufalem nog een tyd lang moeten opfchorten. Oome op aanftaand» Woensdag willen wy onzen grooten Raad te Windfor vergaderen. Meld zulks de Lords; maar fpoed U fpoedig weder te rug , want wy hebben rog meer te zeggen en te doen, als myne onwilligheid thans veroorlooft om te zeggen.

Westmorland.

Zeer wel, iV'yn Vorst.

TWEEDE TOONEEL. f»)

Het Tooneel verbeeld een Kamer van Prins Henrik.

Prins Henrik. Falstaïï.

Falstaft. He I Hal, (c) hoe laat is het wel Borstje?

Prins

gens de Wetten kon ieder, die iemant tot gevangen gemaakt bad, en wiens uitlosfing niet boven de tien duizend Kroonen bedroeg, denzelven voor zicb he. bouden , en bem vry, of uiiiosfen laaten , naar goedvinden. Tollet.

(c) Hal en Harry zyn verkortingen van den naam H e m r. i k in den vertrouwden omgang.

V* et aa lee.

Sluiten