Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historiespel.

Prins Henrik. Nu, hoe verder, Spreek, rond uit voor da Vuist.

Falstaff. Wel nu, Vriendje; wanneer gy Koning zyt.zörg dan voor al, dat wy, die Kamerdienaars des nagts zyn , geen Dieven van de Schoonheid des daags rpoeten heeten (g). laat ons Diana's Wagters; Ridders der Schaduwe, en Lievelingen der Maan zyn; en laat de Lieden zeggen dat wy ons goed Weeten te régeeren , daar wy , even als de Zee, van onze edle en kuifche Vorftin Luna geregeerd worden, onder wier befchutting wy —— fteelen.

Prins Henrik. . Zeker, déze g«lykenis voegt zeerwel; want ons Maanridders geluk heeft Ebbe en Vloed gelyk de Zee; terwyl het even als dè Zee van de Maan geregeerd word. By Voorbeeld: een Goudbeurs des Maandagsnagts manhaftig gerold, werd dingsdag s'Morgens welluftg doorgcbragr. Als wy hem bekomen ; roepen wy, „ kom uit daar meë 1 en als „ wy hem doorbrengen, roepen wy „ kom in daar meê Thans zyn wy in eene Ebbe die zo laagiisals den Voet van de Ladder en terftond daar op in eèhen Vloed die zo hbog is als de dwarsbalken van de galg.

Fal.'

(gO Dit zal dénkelyk dit zeggen : „ Laat ons. daar <wy Kamerdienaars des nachts zyn." dat is, die ons voor den nagt kleeden en verjïeren , geen oneere vèor den dag heeten. de dag zyn Schoonheid neemen heet dan zo veel als bem ohteeren.

Steevens. Falstaff zou bier ook bet ophangen kunnen bedoek len , dat op den dag en in een flegt kleed gefcbied: bet geen dan in Contraft ftaat met de nette kleeding, en '8 gedrag van bun des nagts.

Vertaaler.

III. Deel. N

Sluiten