Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 HENRIK de VIERDE.

Falstaff. Waarsgtig, gy hebt gelyk, Borstje, en is onze Waardin in de Herberg niet een regt zoet wyf? (g) Peins Henrik. Als de Honing van Hybia (hj myn oude Jongen, (i) en is een wambuis van buffel geen regt zoet kleedjein de gevankenis? (k)

Falï

(g) Eene gelyke plaatje vind men by PlauTüs in de Mostellaria Bed. I. Toon II.

Philematium, Jam pridem ecaftor frigida non lavi magis lubenter. Nee unde me melius, mea Schapa, rear esfe de. ftecatam.

Schapa.

Evenlus rebus omnibus, velut homo mesfïs magna fuit.

Philematium. Quid ca mesfis attinet ad meam lavationem f Schapa.

Kihilo plus, quam lavatio tua ad mesfim.

Steevens.

(h) De Honing van Htbla , een Stad en Berg Sn Sicilien , tvas by de Ouden altoos beroemd.

Eschenburg.

(i) In 't Engelfcb. My old Lad of the Caftle, liet geen naar Farmers verklaaring zo veel zegt ,als Caftilian, een Schimpnaam van dien tyd.

Eschenburg. Warburton neemt daar een zekren Sir John 01d« eaftle uit den tyd van Henrik de V. voor op.

Vertaaler. (fc) De Gerechtsdienaars droegen klederen van 'Buffel: de Prins febynt bem dus te willen zeggen, dat by door zyne Schulden by de waardin,ligt in bafr den van de Gerechtsdienaars kon vallen.

Johnson.

Sluiten