Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

Falstaff. Hoe zo? hoe zo? Jou Gekje; wat beduiden dezë gekheden en Praatjes? wat drommel heb ik met een Buffelwambuis te doen ?

Pri'ns Henrik. En wat duivel heb ik met de Waardin in de Herberg te doen ?

Falstaff. Wel, gy hebt toch ai dikmaals voorgenoomen4 om afrekening met haar te houden.

PrinsHenrik. Heb ik u daar by geroepen, om uw aandeel daar toe te betaalen ?

Falstaff. Neen, ik wil u geeven wat u toebehoord: gy hebtc daar alles betaald.

Prins Henrik. Zekerlyk; en over al, zo lang myn geld toereiken, de was; en wanneer dat ontbrak gebruikte ik mvn Crediet.

Falstaff. Ja zekerlyk, en gebruikte het zo, dat, indien het niet vermoedelyk was, dat gy de vermoedende Erf•

genaamen Maar, zegmy toch Borstje ? Wilt

gy nog een enklen galg in Engeland ftaan laaten, als gy koning zyt? en zullen 'er dan nog, volgens de befluiten van de keeleband , door den Ouden Vader de Wet, genekt worden ? hang my toch geen' dieven, ais gy Koning zyt^ dat zeg ik u. Prins Henrik. Neen, gy zult ze hasgen,

Falstaff. Waaragtig? --- ó! onvergelykelyk! myn Ziel* ik wil heerlyke oordeelen fpreeken.

Prins H « n r i k, Gy oordeelt nu reeds vaifi_b. ik mee» dat gy in Perfoon de Dieven zult hangen, en dus een Voor. treffelyke Beul worden.

N ss Fit»

Sluiten