Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?p8 HENRIK de VIERD E

tot zonde te rekenen in zyn beroep te arbeiden. Zie daar Poins! - nu zullen wy hooren of Gadfchill wai opgedaan heeft. — 6, indien men uit yerdienfte zaalig wierd, welk een hoek in de Hel zou dan voor hem heet genoeg zyn ?

DERDE TOONEEL.

Poins, de voorigen.

Falstafe. Dat is de geweldigfte Spitsboef waar een eerlyk -Menfch ooit Jlaa, tegengeroepen heeft.

Peins H*nri k. Goede morgen Ntd '• •■ q)

PoiNS.

Goede morgen, lieve Hal. wat zegt Myn Heer Geweeten? wat zegt Sir John, wyn en Suiker? — Jack, hoe houd gy het met elkander gy en de drommel, weegens uwe Ziele, die gy hem laatst op ftille Vrydag voor een glas Madera en een kouden kapoensbout verkogt hebt ?

Prins Henrik.

*ir John houd zyn woord; de Drommel zal zyn Waar behben, want hy heeft nog noojt een fpreek; woord verbrooken; hy geeft den Duivel wat des duivels is.

Poins.

Dan word gy vervloekt, om dat gy den Duivel uw woord houd.

Prins Henrik.

Anders zou hy vervloekt werden, om dathy den duivel bedroogen had

P o i n s.

Maar Kameraaden, Kameraaden; morgen vroeg, qbi vier uuren naar Gadkhill; daar zyn Pelgrims on*

der

(?) De vtrherte naam van Edwakd.

Sluiten