Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftoo HENRIK si VIERDE.

ik wil hem zulke gronden voorleggen, dat by ge» Wis zal meegaan.

Falstaff. Nu, de Hemel verleeneu de geest van Overre^ ding; en hem ooren om te hooren, waar door het hem treft wat gy zegt , en hy gelooft wat hy hoord; waardoor de waare Prins eigen vermaaks halve , een valfche dief word; want de elendige misbruiken der tyd gebruiken een Schutsheer. Vaar intusfchen wel, gy vindt my te Eaftcheap.

VIERDE TOONEEL.

Prins Henrik, Poins.

Prins Henrik. Vaar wel gy laate Lente; vaar wel gy Zomer Tan Alderhetligen.

Poins.

Nu, myn lieve zuikerzoete Prins, reid morgen met my. ik heb een klugt voor die ik alleen niet uitvoeren kan. Faiftaff, Bardolph, Peto, en Gadfchill zullen de Keyzigers berooven op welke wy een' aaDflag gemaakt hebhen ; gy en -ik zullen daar niet by zyn; en wanneer zy de buit hebben, cn wy hen hen denzelven niet ontjaagen , zo wil ik dezen mynen kop verliezen.

Prins Henrik.

Maar hoe zullen wy van hen afkomen, wanneer wy met hen uitreicien ?

Poins.

ó; Wy reiden vroeger of laater af en .beftemmen hen een plaats waar zy ons vinden kunnen; en dan kunnen wy ons daar na ophouden waar het ons belieft; zy zullen dan zekerlyk de zaak alleen onderneemen, en zo dra zy daar mede gereed zyn kunnen wy hen overvallen.

Prins Henrik. Zeer goed; maar zy zullen ons naar gedachten

i

Sluiten