Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 HENRIK be VIERDE.

verbergen, waar door zy, zo ras het haar bevalt weder zich Zelf te zyn, des te meer bewondert wordt, wanneer zy een tydlang vermifcht, door ie dikke en haatelyke nevel van dampen in eens uitbreekt als dezelve haar fchynen te Verflikken, beftond het geheele Jaar uit eikel Feeftdagen, zo zou my bet vieren derzelven even zo verdrietig doen worden als het arbeiden; maar wanneer zy zeiden komen, zo komen zy naar wenfch. niets bevalt meer als Zeldzaame Zaken, zo zal het ook met my gaan, wanneer ik eens deze wilde wer. ken aflegge, en een Schuld betaale, tot welke ik my nooit aanfpraakelyk gemaakt hebbe, om de ver. wagting der Menfchen te meer te overfchryden, naar maate ik minder belooft hebbe. en gelyk een glinfterend Metaal op eenen donkren grond affteekt, zal myne Verbetering over myne misdagen heen fchynen, en daar door een fchooner aanzien heb. ben, en meer oogen op zich trekken als een ander die door geene Fouten vernedert is. ik wil myne miflagen als het middel van een geheim oogmerk gebruyken , en de tyd zelfs thans zo goed aanwen, den dat .ieder gelooven zal dat ik zulks niet doe. (r)

ZESDE

(r) Deze alleenfpraak is bier met veel kunfl in, geviegt, om te verhinderen dat de Prins in de ooi gen der Aanfchouwers niet lafhartig Scbyne, om zich ep geene voorgaande verbetering te bereiden, en wat let gewigtigfte is; zy field het waare Beeld eener groote zie<e voor , die zich voor zich zeive ontfcbul. digt, en bedieevene dwiasbeden beleid, die by noch rechtvaardigen noch ktcbgenen kan.

Johnson.

Sluiten