Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*94 HENRIK di VIERDE.

naam afgevordert zyn, en die Henrik Perey te Holmedon gemaakt heeft, zyn, zo hy zegt, niet zo gemeen geweigert geworden, als men uwe Ma. jefteit wel bericht heeft: daar tegen is wangunft , of misvetfiand aan dit vergryp Schuldig, en niet myn Zoon.

Hotsfur.

Myn Vorft , ik weigerde geeno gevangenen; maar zo veel ik my kan herinneren; toen het gegevegt ten einde waar, en ik geheel afgemat van hitte en arbeid, ademloos en vermoeid op myn Zwaard leunde, kwam 'er een Jong Hetr , aarrig en fierlyk uitgedofcht ; zq fris als een Brui. degom; zyn kortelings afgefchoren kin zag 'er uit als een Stoppelveld in den oogftyd. hy was zo weiruikend als een SpezeryRramer, en hield tuf. fchen zyn Vinger en zyne duimen een Reukdoos. je, dat hy alle oogenbllkken voor de neus hield en weder wegnam. (V) telkens had hy wat te lag. chenen te zwetzen, en ais de Soldaaten doode lig haamen voorby droegen, heette hy haar onhebbs-' lyke Vleegels, dat zy zulk een onzuiver en haatelyk ligchaam tuffchen de wind en zyn adelyke Perfoon dorften heen draagen. Met veele Zondaagfche en verwyfde redenen vroeg hy my naar honderd dingen, en vorderde eindelyk uit naam van uwe Majefteit myne gevangenen van my af. ik, die vol fmert was, daar myne wonden reeds koud geworden waaren , en vol verdriet, dat my zulk een Pape. gaai ten ontyde op den hals kwam, antwoordde

hem

(r) In 't origineel Staat nog: who therewith an. gry, when it next came there , took it in fnuff; dat, is als by bet noch eens daar voor bragt en zich daar over verjhoef.bet took it in Snuff is bier twee. duidend, bet kan heeten ; „ de neus fnoof bet ah Tabak in, en," zy geraakte daar over in toorn.

Eschenburg.

Sluiten