Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 20?

niet weder van Mortimer hooren fpreeken. Be» zorg my uwe gevangenen zo ras als mogelyk is, of gy zult zaaken van my verneemen die U niet zullen bevallen. ■ Milord Northumberland wy Hemmen u toe , met uwen Zoon te mogen vertrekken. —* Befchik my uwe gevangenen of gy zult meer van my hooren.

ZEVENDE TOONEEL.

Northumberland. Hotspuk.

Hots puk.

En als de Duivel kwam en my aanvallen wou, zo zou ik ze U toch niet bezorgen —« ik wil hem terftond volgen, en hem zulks zeggen, ik moet het vermaak van myn hart doen geiden, al was het ook met gevaar van myn leven.

Northumberland.

Hoe , zyt gy geheel dronken van gramfchap ? wagt, en herhaald u een weinig, daar komt uw Oom.

AGTSTE TOONEEL. Worgbster. de Voorigen.

HOTSJül

Niet meer van Mortimer Spreeken* —*— Ze* kerlyk wil ik van hem fpreeken; en myne ziele Zal geen genade in den Hemel vinden wanneer ik my niet tegens hem Verzette / Ja, ik wil aan zy. ne zyde alle myne aderen uitlaaten, en myn teder bloed drop voor drop in het ftof laaten vlieten; maar tevens den ter aarde geworpen Mortimer zo hoog in de lucht verheffen als deze ondankbaars Koning is; als deeze onerkentlyke en trotfche Bo« liagbioke.

NORT-

Sluiten