Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«10 HENRIK de VIERDE.

het Noorden tegen 't Zuiden haar doorkruisten, en zo zullen zy met elkander onwentelen — 6 het bloed kookt vuuriger, wanneer men een Leeuw wil opwekken, als wanneer men een Haas wil ver. fchrikken.

Northumberland. De gedachten eener groote onderneeming dry. ven hem over de grenzen van het geduld. Hotspur.

Waarachtig! (») my dunkt dat het een ligter Sprong is, de glanzende Eer van de bleekwangigs Maan afterukken , of zich op den bodem des Af. gronds neder te laaien, daar het zinklood nooit grond vind, en de verdronkene Eer by de Hair. lokken weder op te trekken, indien flegtsdiegeena die haar bevryct alle haare belooningen zonder Mededingers behieldt. maar foei / dat flegts half geïleeae genootfehap (v).

Wok-

(») Db. Wabburton*» Johnson, rigten dezt redtn tegens de Voorwerpen van Bombaft en onzin, jiigbeid, die baar anderen gemaakt hadden, de eer fit voerd daar by eene gelyke plaatje uit Euripides aan, die Eteokles deze gedachten in den mond ligt. „ Moeder, ik beu btt onbedekt Jtsande, ik Jlyg daar, waar de Zonnevoorgaat, over de Sterren been, of éaal inden afgrond der Aarde indien het mogelyk is, der Goden onomringbren troon te bekomen. Zie de Phenizierinnen Aót. 2. Sc. 3. naar de overzetting van den Beer Steinbruchel.

Eschenburg.

(v) Op deze wyzewtrd de uitdrukking, half faced van Johnson verklaard : een kleed heet Faced, wanm er een deel van hetzelve, by voorb. de Mouwen tn de kraagen, uit ander en beter goed zyn, dan bet everige.

VïRTAAJLIJU

Sluiten