Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sia HENRIK de VIERDE.

gy meer gefchikt zyt, om my aan te hooren. Northumberland.

Maar wat zyt gy toch voor een Wefpentongige, en ongeduldige Gek,dat gy als een Wyf babbelt, en uw oor aan geene andere Tongen binden wilt dan aan den uwen.'

Hotspur.

Zie daar; 't is of ik met roeden gegeesfelt, met Netelen geflaagen, en van Mierengeftooken word, wanneer ik van dezen lafbartigen Staatskunstenaar, Bolingbroko , hoor fpreeken. by Richards tyden.... hoe heet toch die plaats? —— dat hem de Pest! —*-by legt in Glostershire — daar was het dat den hersienlooze Hertog zynen Oom in 't net lokte; zyn Oom York — wiarik myne kniênvoorde eer. ftemaal voor dezen Koninglyken lagcher, voor de. zen Bolingbroke buigde, toen hy met my van Ra« vensburg te rug kwam.

Northumberland.

Te Berkleycastle.

Hotspur.

Recht, mmm hai welk een menigte overzuikerde Complimenten, maakte my toen deze kaapende Windhond t ziet eens „ wanneer zyn minderjaarig ,, geluk tot Jaaren kwam" (tu) — en „ waarde ,, Henrik Percy, en lieve Neef.' " — de Duivel haal zulke Bedriegers! — God vergeef het my!

waarde Oom! zeg thans wat gy goedvind, ik ben gereed.

Worcester. Neen, indien gy het noch niet zyt, zo begin maar weder, wy zullen zo lang wagten.

Hotsp ur. Op myn Eer, ik ben vaardig.

Wor.

(w) Men zal deze Plaats in Richard de II. Aft, 2. in een velgend Deel, vinden.

Sluiten