Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R ÏE S P F L. «S

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld een Herberg te Rocbester. Een VoiemaH) met een Lantaarn in de band.

V.EBUAfT.

Hola! — indien het niet reeds Tier uuren is, zo wil ik des drommels zyn. de groote Beer ftaat reeds boven de nieuwe Schoorfteen (x) en evenwel is ons Paard noch niet opgepakt, ——• HolaHuisknecht.'

DE Knecht, binnen. Terftond, teiftondt

Voerman. Hoor, Thomas; maak toch des Schimmels Zadel te regt: ftop een weinigje wol onder de punten: dat arme Dier is aan de Schouderknokken gewei, dig geblesfeerd.

(daar komt nog een Voerman, zie. Voerman. De Erten en boonen zyn hier zo vervuild als een hond; en dat is de kortste weg om de arme Beesten de Wormen te doen krygen. Hier in huis is alles het onderfte boven gekeerd, zedert de Huisknecht Robin geftorven is.

i. Voerman. Die arme kaerel had geen vreugde meer in de waereld, zedert de Haver duurder wierd; dat wa»

2?n dooJ' i. Voer-

(x) Onze Hollandfcbe Voerlui kunnen dit gejlernt? leur onder den naam van den grooten wagen.

Veetaale*.

O *

Sluiten