Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai<5 HENRIK d je VIERDE

2. Voerman. Ik geleof dat op alle de ftrsaten van Londen geen, verdoemde- vlooien zyn dan hier in huis; ik ben ge« ftooken als een Sleeper.

1. Voerman.

Ars een Sleeper ? myn ziel, geen Koning ia, de gantfi he Chriftenheid kan beter gebeten worden, dan ik zedert het eetfte H ianegt-kraay gebeten ben.

2. Voerman

Ei.zy willen ons bierriooit een Kamertobbe gevpn; en dus laten wy het in de Schoorteen lopen, en dan broeit de Kamerpts vlooien , gelyk een PoeU

1. Voerman.

Hola! Huisknegt! —— maak voort, dat u de drommel haal.' maak voort.

2. Voerman.

Ik heb een gerookte H un en twee Baaien Gem. her die heel naar Chanrgcros toe moeten, i. Voerman.

W« duivel! de waa.e Hoenders in myne kor. ven zyn geheel uitgeror.gert — hola! huisknegt! dat.u de drommel haai.' hebt gy dan geen oogen in 't hoofd.' kunt gy niet hooren? — Indien het niet even zo wel gedaan was als eens te drinken, wanneer men u den hals brak, dan ben ik een aardfehfchurk! — kom in des drommels naam —hebt gy geen Eer in 't Lyt ?

TWEEDE TOONEEL Gadshill, de voorigen.

Gadschill, Goede Morgen, Vrienden, hoe iaat is 't al ?

2 Voerman. Ik geloof dat het twee uuren is.

Gad-

Sluiten